U bent hier: Home
Culturele activiteiten february-mei

De vormingsmiddagen

Sensibilisering over geestelijke gezondheidsthema’s

Le petit mercredi

Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Welkom op de website van het OCMW van Vorst

 •  

   

   

   

 •  

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

OCMW Vorst - Pastoorstraat, 35 - 1190 Vorst - Tel: 02/349.63.00 - Fax: 02/349.63.48
Openingsuren: 8u30 - 12u  13u30 - 16u - Gesloten op vrijdagnamiddag
NIEUW: Wijziging van de openingsdagen van het loket financiën: woensdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur

 

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren." (Artikel 1 van de organieke wet van de OCMW’s)

“Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.” (Artikel 57§1 van de organieke wet van de OCMW’s)

Het OCMW onderzoekt elke aanvraag voor Maatschappelijke dienstverlening en stelt de meest geschikte middelen voor om daarin te voorzien met de bedoeling de gebruikers uit de nood te helpen, hun armoede te bestrijden en hen uiteindelijk zelfstandig te maken.

Document acties